Potřebujete automatizovaně importovat data z jiného systému nebo feedu?

Pokud potřebujete automatizovaně importovat produkty, ceny, skladové množství, kontakty, objednávky do vaší softwarové aplikace nebo třeba do e-shopu na shopify, mám zde pro vás několik nápadů, jak můžete postupovat:

  • Čistota dat: Nejprve si zanalyzujte zdroj importovaných dat. Zjistěte, jaký formát dat používá a zda poskytuje nějaké rozhraní pro export dat. Dále se přesvědčte na vzorku dat, že data neobsahují nedostatky v kvalitě, čistotě, formátech, které by se negativně projevily po importu i ve vaší aplikaci.
  • Řešení konfliktů s existujícími daty: Velmi důležitou částí návrhu importního můstku je definice pravidel pro případ, kdy import narazí na stejné položky s rozdílnými nebo stejnými daty. Například co se má stát v případě importovaných kontaktů, kdy se již existující uživatel se stejným jménem Novák a e-mailem novak@novakovi.cz , liší v názvu města. Je třeba určit, zda se mají data automaticky přepsat, zda mají být nahrazena novější verzí či zda se má tato položka importu přeskočit atp.
  • Navrhněte importní proces: Na základě analýzy dostupnosti dat a vašich požadavků navrhněte proces importu dat. Zvažte, zda potřebujete importovat všechna data zdrojového systému nebo jen určitou část. Také zvažte, jak často se bude import spouštět. U většího počtu položek může kompletní import trvat i několik hodin a je tedy vhodné například používat jen differenciální importy se změnami a nikoliv import kompletních dat, které je pak vhodné importovat jen jednou za několik měsíců.
  • Zkontrolujte dostupnost API: Zjistěte, zda váš zdrojový systém nabízí API (Application Programming Interface), které umožňuje komunikaci a výměnu dat s externími aplikacemi. Pokud API není k dispozici, ověřte zda jsou k dispozici exporty např. CSV, JSON, XLS atd.
  • Importní skript: Implementaci importu dat můžete realizovat pomocí hotových řešení nebo si nechat vyvinout import skript či datový můstek na míru vašim potřebám, který komunikuje s API zdrojového systému nebo pracuje se soubory dat a importuje je do vaší aplikace.
  • Monitorujte importní proces: Po nasazení importu pravidelně sledujte jeho provoz a monitorujte výsledky přenosu dat. Ideální řešení importního procesu by mělo končit reportem s počtem zdrojových položek, kolik bylo importováno, přeskočeno a výčet chyb během importu atd. Je třeba počítat s tím, že zdroj dat pro import se může často měnit a mohou v něm vznikat chyby, proto je třeba pravidelně vyhodnocovat výsledky importu a případné problémy ihned řešit.

V COexu máme mnoho zkušeností s importy dat z jiných systémů a tvorbou importních datových můstků. Podívejte se na naší casestudy e-commerce řešení Lireka, kde automatizovaně importujeme miliony knížek denně z externích katalogů dodavatelů knih. Pokud máte jakýkoliv dotaz neváhejte nám napsat nebo si pomocí formuláře rezervujte konzultaci zdarma.

Josef Vavřina,
Analytik a projektový manažer

Realizovali jsme projekty i pro tyto společnosti

Avandgarde Prague
Antenne Bayern
Rossum
DigiSmoothie
Česká spořitelna
VRbooster
MPSV ČR
Success Solutions
Czech Tourism

Máte zájem o nezávaznou konzultaci, nebo se chcete jen na něco zeptat?

Nenašli jste všechny potřebné informace?
Neváhejte nám zavolat nebo napsat, rádi vám poradíme!