Blog Témata, která se vyplatí otevřít při úvodních schůzkách s vývojáři

Pokud jste si už ujasnili, co má váš software umět nebo na koho cílí, můžete přikročit k výběru firmy, která pro vás SW na míru vytvoří. Sepsali jsme témata, která se při úvodních obchodních schůzkách s potenciálními klienty objevují nejčastěji. Věříme, že přehled pomůže i při přípravě na vaši úvodní schůzku s vývojáři.

Software na míruKompetence týmuAnalýza požadavkůTechnologie
Témata, která se vyplatí otevřít při úvodních schůzkách s vývojáři

1. Zkušenosti s vývojem software a kompetence vašeho týmu

Chybějící zkušenosti s vývojem softwaru na míru nevadí – schopná programátorská firma vás dokáže krok za krokem provést celým projektem. U větších projektů mají někdy autoři nápadů k ruce svého technického konzultanta, který zajišťuje rychlejší komunikaci s vývojáři nebo ve vhodnou chvíli doporučí, jakou z variant zvolit.

Na projektech se běžně podílí různí specialisté od projektového manažera, grafika, marketéra, copywritera, až po stratéga nebo tzv. product ownera – obvykle to je autor nápadu, který během projektu dohlíží na celkový směr (neřídí tým, ale sleduje, jestli spolupráce vede k vytyčenému cíli). Pokud máte v hlavě větší projekt, rozmyslete se, kdo bude tyto role na vaší straně zastávat, aby toho na vás nebylo moc.

Jednou z nejdůležitějších osob je projektový manažer, který se účastní všech schůzek, komunikuje s vámi a týmem, předává požadavky nebo koordinuje rozhodování. Je vhodné tohoto styčného důstojníka neměnit, dokud se nedokončí konkrétní etapa projektu nebo celý projekt. S každou změnou totiž ztrácíme obrovské know-how a trochu vzájemné synergie.

2. Zkušenosti a kompetence dodavatele

Ještě před oslovením programátorské firmy projděte její případové studie a další reference. Při schůzce se ptejte, jaké budou fáze projektu, jestli zvládnou i rozvoj SW po spuštění či údržbu serverů. Pokud od vývojářů chcete postavit e-shop na míru, zeptejte se, kolik podobných projektů už realizovali. Klidně si vyžádejte kontakty na jeden nebo dva referenční telefonáty a zjistěte:

  • jak průběh spolupráce s vývojáři hodnotí jiný klient,
  • jestli došlo na krizové momenty a jak je vývojáři řešili,
  • jestli dodržují termíny dodání a domluvené reakční časy při údržbě aplikace,
  • a čeho si na spolupráci nejvíc váží.

Od druhé schůzky se ptejte, kdo bude projekt za software house řídit a ideálně se s ním co nejdřív seznamte. Obecně platí: čím dřív se do domlouvání spolupráce zapojí projektový manažer programátorské firmy, tím lépe. Obchodník se pak může plně soustředit na finance, smlouvy a další nezbytné provozní věci. Důležitý je i celkový dojem z úvodních setkání. Ujasněte si, jestli vývojáři:

  • dobře chápou váš záměr,
  • rádi vysvětlí technické pojmy, které vám nejsou známy,
  • dají vám dostatečný prostor pro vaše dotazy,
  • umí navrhnout další kroky.

3. Míra transparentnosti před uzavřením smlouvy

Občas se setkáme s obavou, že programátorská firma „ukradne“ nápad a sama vytvoří produkt, na kterém zbohatne. Vždy reagujeme tím, že jsme software house a zaměřujeme se primárně na vývoj. V COexu si navíc dáváme záležet na tom, abychom poradili i z pohledu service designu a product managementu, protože náš úspěch je závislý na vašem úspěchu. Ale nebojte, váš byznys za vás dělat určitě nebudeme. Pokud však vaše obava přetrvává, standardně se v oboru podepisuje NDA – někdy hned na první schůzce a pak se v klidu seznámíme s detaily.

4. Technologie, na kterých bude aplikace postavena

Ptejte se vývojářů, které technologie a programovací jazyky používají, proč si je vybrali a jaké další aplikace, služby nebo portály na nich stojí. Zejména u velkých projektů je nezbytné, aby nefungovaly na technologiích, které zastarávají nebo se snižuje jejich atraktivita, za nějaký čas může být složité sehnat pro tyto technologie vývojáře. Pokud vám vysvětlení vývojářů nestačí, ověřte si popularitu jazyka či technologie mezi programátory v některém z respektovaných žebříčků (např. Stack Overflow nebo Google Trends), případně oslovte externího IT konzultanta.

5. Jazyk komunikace mezi vámi a vývojáři

V programátorských firmách je dnes časté, že část vývojářů neumí dobře česky. Bývají to cizinci, kteří pracují na dálku nebo žijí v Česku, ale neovládají jazyk. Samo o sobě to není problém, protože budete komunikovat zejména s projektovým manažerem software housu. Je dobré si na začátku ujasnit, v jakém jazyce se na projektu komunikuje. Pokud máte ve fázi akceptace sepsat zpětnou vazbu nebo otestovat některý z výstupů, musí vašim poznámkám programátoři rozumět. Nemělo by se stát, že napsaný požadavek bude v jazyce, kterému programátor nerozumí.

6. Právní zajištění spolupráce

Dodavatel by vám měl vysvětlit, jak obvykle řeší předání zdrojových kódů, jaké licence poskytuje na vyvíjený software a jestli jsou časově či regionálně omezené. Je dobré v tom mít jasno dříve, než se do spolupráce pustíte. Pokud plánujete aplikaci na míru, která vyžaduje velkou investici, není na škodu otevřít se software housem téma konkurenční doložky – vývojáři pak nemohou získané know-how po stanovenou dobu využít při práci pro vaše konkurenty (běžně se jedná o 1–2 roky od dokončení vývoje).

7. Nedocenitelný přínos vstupní analýzy

Vyžadujte od vývojářů úvodní technickou analýzu (též studie proveditelnosti, úvodní specifikace požadavků apod.) – zaslouží si ji i menší projekt, ale u rozsáhlých spoluprací je zcela nezbytná. Díky ní si obě strany vyjasní, co budou dělat, a ověří si, že se chápou správně. V textové podobě se výstupu analýzy říká specifikace projektu a ještě lepší je specifikaci doplnit tzv. wireframy, které řeší logické uspořádání a vizuální zpracování jednotlivých částí SW. Přínos wireframů laikům vysvětlujeme paralelou s výkresem pro stavbu domu – kdokoli z nich pochopí, co má vzniknout a jak to bude vypadat.

Cena vstupní analýzy závisí na komplexnosti IT řešení. Vstupní analýzy (specifikace projektu a wireframes) od firem naší velikosti se pohybují v rozmezí 70–200 tis. korun bez DPH podle velikosti vyvíjeného software.

8. Etapy a milníky projektu

Správný projekt potřebuje alespoň orientační harmonogram. Zeptejte se na předpokládané fáze a důležité milníky projektu. Obvykle jsou na ně navázané činnosti jako předání části zdrojového kódu, testování, akceptace dané fáze nebo třeba dílčí fakturace. Počítejte s tím, že některé etapy projektu vyžadují vaše větší zapojení – zjistěte od software housu, které to budou, kdy přibližně přijdou, co se od vás očekává a vyhraďte si na to odpovídají kapacity.

Rádi vás provedeme vývojem softwaru na míru, od první schůzky po nasazení a rozvoj

Příště se detailně podíváme na dokončení projektu, testování softwaru, předání a následný rozvoj IT projektu.

Máte zájem o nezávaznou konzultaci, nebo se chcete jen na něco zeptat?