Technologie Technologický stack prověřený tisíci hodinami vývoje

Co se neosvědčí, to zahodíme. Co nám zafunguje, to využíváme naplno. Máme rádi open-source Python, Django, Angular a další technologie, díky kterým běží i ty nejznámější webové aplikace jako Slack, Airbnb nebo Spotify.

V čem děláme backend

Python je druhý nejoblíbenější programovací jazyk podle uživatelů Githubu, u nás v COexu je však jasná jednička. Python používá Google, Seznam nebo Spotify. Nás si získal bezpečností, univerzálností a SDK knihovnami.

Open source framework django používáme pro webové aplikace psané v Pythonu. Jednoduše se používá, je bezpečný a spolehlivý. Jsme součástí velké komunity uživatelů, kteří poradí, když se kdokoli dostane do slepé uličky.

Open source relační databázový systém PostgreSQL jehož autoři na něm pracují už více než 30 let.
PostgreSQL používáme, protože je spolehlivý, má spoustu funkcí a výkon, který utáhne téměř všechno. Jako slon.

Fulltextový vyhledávač Elasticsearch s RESTful rozhraním, které urychluje hledání v databázi. Vyhovuje nám, jak snadno se dá Elasticsearch konfigurovat a škálovat.

Jak vytváříme frontend

Javascriptový framework od Google usnadňující vytváření single page webových aplikací.
Rádi používáme funkce jako mobilní gesta, animace, filtry, routing nebo data binging. Líbí se nám jednoduchost Angularu, důsledná dokumentace a množství knihoven.

Open source programovací jazyk umožňující například objektově orientované programování.
V TypeScriptu napíšeme čistý a jednoduchý kód, který pohání naše webové aplikace. K překladu do klasického JavaScriptu používáme Babel.

Hybridní mobilní aplikace pro iOS a Android píšeme v React Native. Líbí se nám, že stačí jeden kód pro různé platformy. Rádi pracujeme i s Reactem, i když náš hlavní JavaScriptový framework je Angular.

APOLLO jsme si oblíbili, protože usnadňuje práci s API. Pomáhá nám pracovat s reaktivností a inteligentně spravuje cache, čímž šetří dotazy na server. K tomu umožňuje využít i moderní techniky jako je Optimistic UI, které výrazně zrychluje dojem z používání aplikace.

Co máme na API a integrace

Osvědčená architektura API, kterou pohání HTTP. Oceňujeme, že RESTful API přes 4 základní příkazy – GET, PUT, POST a DELETE vyřeší velkou část požadavků na data.

Open source programovací jazyk pro práci s daty přes API. Za GraphQL stojí Facebook a my ho používáme už od roku 2015, hned od chvíle, kdy ho autoři zpřístupnili veřejnosti.

Jak řešíme IT, DevOps a SRE

Konfigurační nástroj Ansible na pohodlnou správu množství serverů, služeb třetích stran a automatizaci opakujících se činností. Proč dělat manuálně věci, které zvládnou algoritmy?

Open source software, který používáme k rozdělení serverů na kontejnery. Docker nám umožňuje izolovat aplikace, knihovny nebo konfigurační soubory.

Máme rádi Infrastructure as Code přístup. Pro tvorbu a správu infrastruktury používáme Terraform, který nám umožňuje nezávislost na konkrétních poskytovatelích cloudových služeb.

Dění v aplikaci a infrastruktuře monitorujeme s pomocí Sentry, ELK stacku a dalších služeb třetích stran.

Používáme cloudovou infrastrukturu AWS, Linode, Microsoft Azure a Google Cloud, na kterou spoléhají online služby po celém světě.

Elastic stack neboli ELK používáme pro monitorování naší infrastuktury, zpracování aplikačních logů a upozorňování na nestandardní stavy.

COex a integrace služeb třetích stran

Obrázky, videa a jiné statické soubory ukládáme na uložištích třetích stran jako AWS, Digital Ocean či CDN77, které zajistí jejich vysokou dostupnost i v případě velkého provozu.

Odesílání transakčních e-mailů, např. při registraci či upozornění na objednávku, řešíme pomocí specializovaných služeb jako je MAILGUN, Sparkpost, Mandrill nebo SendGrid.

Nejčastěji používáme platební bránu GoPay, ale přizpůsobíme se a vaši aplikaci propojíme i s jinou službou jako např. ComGate, GP webpay, Stripe nebo Braintree.

Společnost Cloudflare nabízí spoustu služeb, nejčastěji ale využíváme DDoS protection, správu DNS, Load balancing, Cachování či SSL terminaci.

Jak řídíme firmu a přes co se domlouváme na pivo

ClickUp
Slack
Pivo
GitHub
Bitbucket
Google Drive

Máte zájem o nezávaznou konzultaci, nebo se chcete jen na něco zeptat?